openingsuren

Privacy policy

Deze pagina beschrijft het beleid dat op deze website van Ergofeeling – Ergoform bv wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen te kunnen leveren.
enkel uw naam, adres, telefoonnummer en communicatie adres of email adres worden verwerkt om de levering of service correct te kunnen uitvoeren.
de bewaringstermijn zal overeenstemmen met de garantietermijn, afhankelijk de garantietermijn, min 2 jaar maxium 10 jaar.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Ergofeeling – Ergoform bv. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Ergofeeling – Ergoform bv heeft afgesloten. De bestuurder is verantwoordelijk voor de verwerking. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden met uitzondering van registratie voor garantie bij onze toeleveranciers. Ergofeeling – Ergoform bv behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

E-mail nieuwsbrieven

Onderdeel van onze diensten aan onze klanten zijn de e-mail nieuwsbrieven die we regelmatig versturen. Deze dienst houdt u op de hoogte van speciale aanbiedingen en andere promoties, maar ook van nieuwe producten en diensten. Indien u deze nieuwsbrieven ook wilt ontvangen dan kunt u uw e-mailadres onderaan op de beginpagina van de website achterlaten. Afmelden van de nieuwsbrieven kan eenvoudig door in de laatst ontvangen e-mail op de desbetreffende link te klikken, waarna u zich kan afmelden op de geopende webpagina. Voor vragen hierover kunt u een e-mail sturen naar onze klantendienst.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

U heeft het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.

Gegevens klantendienst

Ergoform bv | Gasthuisstraat 16 | B-2340 Beerse | België | telefoon 00 32 14 61 62 00
of contacteer ons via ons CONTACT FORMULIER

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter informatief. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhoud van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacy beleid van de betrokken website door.